Đăng ký tham gia Chương trình kích cầu Du lịch Việt Nam

Cập nhật lúc: 09:52 22/02/2020

Nhằm triển khai thực hiện được Công văn số 09/CV-HHDLVN ngày 15/02/2019 của Hiệp hội Du lịch Việt Nam về việc triển khai chương trình kích cầu du lịch,...

...  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk vừa có Công văn Số: 311/SVHTTDL-QLDL, ngày 18/02/2020 gửi Hiệp hội Du lịch Đắk Lắk; Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Đắk Lắk; Các khách sạn từ 3 – 5 sao trên địa bàn tỉnh; Các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh và Các đơn vị kinh doanh vận tải khách du lịch về việc triển khai đăng ký tham gia Chương trình kích cầu Du lịch Việt Nam.

 
 Theo Công văn này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk đề nghị Hiệp hội Du lịch Đắk Lắk, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Đắk Lắk, các đơn vị kinh doanh lưu trú, kinh doanh khu, điểm du lịch và vận tải khách du lịch trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện một số nội dung công việc, cụ thể sau:

Hiệp hội Du lịch Đắk Lắk triển khai đến các đơn vị kinh doanh là hội viên của Hiệp hội để đăng ký tham gia Chương trình kích cầu du lịch (nội dung đăng ký gồm các dịch vụ tham gia chương trình kích cầu, mức giá ưu đãi, thông tin đầu mối liên hệ,…). Đồng thời, cử Lãnh đạo Hiệp hội Du lịch tham gia Chương trình làm việc với Ban Thường trực của Liên minh kích cầu Du lịch Việt Nam vào sáng ngày 21/02/2020 và tham dự Lễ công bố Liên minh kích cầu Du lịch Việt Nam năm 2020 tại thành phố Hà Nội theo đề nghị của Hiệp hội Du lịch Việt Nam.
Các đơn vị kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch, kinh doanh khu, điểm du lịch và các đơn vị kinh doanh vận tải khách du lịch trên địa bàn tỉnh nghiên cứu, đăng ký các nội dung tham gia chương trình kích cầu du lịch (nội dung đăng ký gồm các dịch vụ tham gia chương trình kích cầu, mức giá ưu đãi, thông tin đầu mối liên hệ,…). Đối với các đơn vị kinh doanh khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, xem xét giảm giá hoặc miễn phí vé tham quan cho các đoàn khách trong thời gian tổ chức Chương trình kích cầu du lịch nêu trên.
Giao Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Đắk Lắk tham mưu tổng hợp các nội dung đã phối hợp trong công tác quảng bá, xúc tiến du lịch giữa 04 địa phương (Đắk Lắk – Gia Lai – Phú Yên – Bình Định) và Hiệp hội Du lịch Việt Nam trong thời gian qua, nêu những khó khăn, vướng mắc và đề xuất những giải pháp khắc phục trong thời gian đến gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (thông qua Phòng Quản lý Du lịch) để phục vụ Chương trình làm việc với Ban Thường trực của Liên minh kích cầu Du lịch Việt Nam. Đồng thời, cử Lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đắk Lắk cùng tham dự Chương trình làm việc nêu trên.

Các nội dung đăng ký tham gia Chương trình kích cầu du lịch nêu trên gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông qua địa chỉ email: phongqldl@vhttdl.daklak.gov.vn trước ngày 20/02/2020.

THÔNG TIN CHI TIẾT:
– Xem nội dung Công văn số 09/CV-HHDLVN ngày 15/02/2019 của Hiệp hội Du lịch Việt Nam
– Xem nội dung Công văn Số: 311/SVHTTDL-QLDL, ngày 18/02/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk
– Nội dung đăng ký tham gia Chương trình kích cầu du lịch

Nguồn : C.L

 

Nguồn: daktip.vn