Khách du lịch 8 tháng đầu năm ước đạt gần 79% kế hoạch năm 2019

Cập nhật lúc: 09:51 14/09/2019

Tháng 8 năm 2019, Du lịch Đắk Lắk đã đón tiếp và phục vụ ước khoảng 89.000 lượt khách, trong đó, khách trong nước ước đạt 84.000 lượt khách, khách quốc tế ước đạt 5.000 lượt khách đã góp phần nâng tổng số khách đón tiếp và phục vụ 8 tháng đầu năm 2019 ước đạt gần 750.000 lượt khách, đạt gần 79% kế hoạch năm 2019, trong đó, khách trong nước ước đạt gần 690.000 lượt khách đạt gần 80% kế hoạch, khách quốc tế ước đạt gần 60.000 lượt khách, đạt hơn 66% kế hoạch.

Khách tham gia trãi nghiệm tour du lịch mạo hiểm tại thác Dray Nur

Tổng thu từ khách du lịch trong 8 tháng đầu năm 2019 ước đạt 716 tỷ đồng, đạt 68,19% so với kế hoạch năm 2019.

Nguồn : Sở VHTTDL Đắk Lắk